Referenciák

Mentori ajánlás 1.

MENDLI LÁSZLÓ képzési szakértő, címzetes egyetemi docens, mérnök-tanár

"Krisztina eddig kiadott könyve, a Margó-díjra felterjesztett, 120 oldalas Fénymag, amely a Könyvműhely Kiadó gondozásában jelent meg.

A könyv elkészítéséhez széles szakirodalmi tudásanyagot használt fel a szerző.

A könyvében utat kíván mutatni a lélek és a magasabb dimenziók felé, keresve a Fénymagot, a nem anyagi világban. Szól az ősmagyar és a keleti tanításokról, a magyar nyelv egyediségéről, az Isteni eredetről, Istenhitről, erkölcsről, kapcsolódásunkról a földrészekhez.

Végül a boldogsághoz vezető utat járja be, majd a befejezést egy új kezdetként fogja fel.

Az új kezdet az ő munkásságában, az Életre Nevelési- és Oktatási Program (ÉNOP), amely a gyermekek számára otthon, biztonságos családi környezetben végezhető.

Ez egy komplex és interaktív online tanfolyam a világon élő magyar anyanyelvű gyerekek számára, amely pragmatikus tevékenységeken keresztül, a pályázó saját meséi és versei felhasználásával járul hozzá a gyermekek személyiségének fejlesztéséhez. Ehhez már készülőben van egy meséskönyve és két, gyermekeknek szóló verseskötete is.

Krisztina kezdeményezése újszerű, kreatív és egyedi."

Mentori ajánlás 2.

MOCSÁRI IBOLYA közoktatási szakértő, óvodapedagógus

"Krisztinát néhány évvel ezelőtt ismertem meg. Egy óvodában és egy csoportban dolgoztunk. Személyes tulajdonságai, egyedi értékei alapján elmondhatom róla, hogy kötelességtudó, szorgalmas, kitartó, céltudatos személyiség. Szakmai ismeretei széles skálán mozognak. Az óvoda működésében, a közösség életében innovatív, kezdeményező szakember. A szakmai dokumentációk elkészítésében kiemelkedő egyéni teljesítményt produkált. Az óvodai programban megvalósuló tevékenységek sorából az irodalmi nevelés, mese, vers, bábozás területén kiemelkedő teljesítményt mutatott. Ezen tevékenységek megtervezésében, szervezésében, a foglalkozások levezetésében igen eredményes volt.

A bemutatott versek, mesék mély érzelmi élményt nyújtottak a gyermekek számára. A mese, vers befogadásához szükséges hangulatot mindig meg tudta teremteni. A használt eszközök kreatívak, innovatívak voltak, és megfelelően szolgálták az irodalmi élményt. Ki tudta fejezni a szavakon túli mondanivalót is. A tevékenységekhez kapcsolódó szertartások motivációs ereje bensőséges volt. A bemutatás technikai, stilisztikai, akusztikai mimikai eszközei mindig elérték céljukat.

Munkájának minőségét, kreatív, innovatív személyiségének céltudatosságát ismerve és elismerve Krisztinát szeretném az Önök figyelmébe ajánlani. Meggyőződésem, hogy saját meséinek, verseinek különleges, rejtélyes világa el fogja varázsolni az irodalmi élményekre, értékekre nyitott gyermekeket. Megítélésem szerint ezek az alkotások alkalmasak arra, hogy szolgálják a gyermekek esetleges rejtett indulatainak felszínre hozását és levezetését az átélt pozitív élmények segítségével. Másrészt az írások véleményem szerint kiváló lehetőséget nyújtanak a gyermekek számára abban is, hogy megéljék, kifejezzék érzelmeiket. 

Mindezek alapján alkalmasnak tartom Krisztinát a Program létrehozására, működtetésére."

További referencia

Dr. Mezővári Gyula az Íróműhely főszerkesztője

"Az elmúlt években lehetőségem nyílt Balla Krisztinával való együttműködésre, amikor részt vett az Íróműhely újságíró képzésén. Folyamatosan lenyűgözött szorgalma, munkaképessége, kreativitása és hatékonysága.

Különleges egyedi programot kíván létrehozni, azáltal hogy születendő mesekönyvét és versesköteteit szerves részévé kívánja tenni az általa megálmodott és létre hívott Életre Nevelési- és Oktatási Programnak.  Irodalmi  anyaga a gyermekek számára versenyképes, értékálló és értékteremtő, a magyar hagyományokat és szellemiséget visszaállító, de naprakész  és a világ megismerésére nyitott gyakorlati tudást biztosít az életben.

Balla Krisztina hatékony és elkötelezett a munkája iránt. "